Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Stawianie plotki z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane plotki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane ogrodzenia plastykowe na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar